การขออนุญาตเข้าพื้นที่ในสถานการณ์ Covid-19

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 
     แบบฟอร์มตามประกาศแนวปฏิบัติการเข้าพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา
 
 
 
     แบบสำรวจนักศึกษาแผนสหกิจศึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องออกพื้นที่ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
 
 
 
   แบบฟอร์มในสถานการณ์ COVID-19
 
 
 
 ส่งแบบฟอร์มมาที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์