การประกวดโครงงานในรายวิชา/โครงงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

(ขยายเวลาส่งผลงานถึงวันที่ 16 มีนาคม 2566 )สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

คุณผณิกา เชาวเหม

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร 083-5049352

https://www.facebook.com/StudentDevelopmentandAlumniRelations